PRZYKŁADY  Z „PRZEWODNIKA BIBLIOGRAFICZNEGO” 1999

 

Antologia poezji masońskiej , Warszawa, 1995

1.     Masoneria – beletrystyka
2.     Poezja francuska – 18–19 w. – antologia
3.     Poezja niemiecka – 18–19 w. – antologia
4.     Poezja polska – 18–19 w. – antologia


Buława, Edward: Tadeusz Reger (1872–1938), Cieszyn, 1998

 1.     Reger, Tadeusz (1872–1938) – biografia
 2.     Polska Partia Socjalistyczna (1892–1948 r.) – biografie
 3.     Śląsk Cieszyński – biografie – 19–20 w.


"Dziady" od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego, Kraków, 1999

 1.     Mickiewicz, Adam (1798–1855). – Dziady
 2.     Dramat polski – historia – 19 w.
 3.     Inscenizacja – historia – Polska – 20 w.
 4.     Reżyseria – historia – Polska – 20 w.
 5.     Teatr polski – historia – 20 w.


 Freedom and form : essays in contemporary American poetry, Łódź, 1998

 1.     Poezja amerykańska – historia – od 1945 r. – materiały konferencyjne 


Jurkowski, Marian: Mały słownik ukraińsko–polski, polsko–ukraiński, Warszawa, 1998

 1.     Słownik polsko–ukraiński,
 2.     Słownik ukraińsko–polski


Łysiak, Waldemar: Napoleoniada, Chicago ; Warszawa, 1998

 1.     Napoleon I (cesarz Francuzów ; 1769–1821)
 2.     Francja – historia – 18–19 w. – szkice
 3.     Polska – historia – 18–19 w. – szkice


"Nie pytajcie mnie, kim jestem ..." : Michel Foucault dzisiaj, Poznań, 1998

 1.     Foucault, Michel (1926–1984) – twórczość – szkice
 2.     Filozofia – historia – Francja – 1945–1989 r. – szkice


 Przez Podgórze na Watykan, Kraków, 1999

 1.     Jan Paweł II (papież ; 1920– ) – pamiętniki
 2.     Biskupi – katolicyzm – Polska – od 1944 r. – pamiętniki
 3.     Pamiętniki polskie – 20 w. – antologia
 4.     Kraków – Podgórze – religia – historia – od 1944 r. – pamiętniki


 Sokolski, Jacek: Literatura staropolska, Wrocław, 1999

 1.     Literatura – historia – do 17 w. – encyklopedia
 2.     Literatura polska – historia – 13–17 w. – encyklopedia


 Wielechowska, Teresa: Ćwiczenia z gramatyki języka angielskiego dla wszystkich, Elbląg, 1998

 1.     Język angielski – gramatyka – ćwiczenia i zadania 


 Żmudzka, MałgorzataBibliografia do wystawy Historia i współczesność Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej : (wybór), Kraków, 1998

 1.     Kraków – handel i usługi – historia – bibliografia
 2.     Kraków – Krakowska Kongregacja Kupiecka – historia – bibliografia