Dr hab. Władysław Marek Kolasa

   | wmkolasa@up.krakow.pl (służbowo)
   | wmkolasa@gmail.com  (prywatnie)

   | Instytut Nauk o Informacji 
  
| Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

   | Serwisy dydaktyczne | Forum dydaktyczne| 
  
Publikacje | WdrożeniaMateriały | MBC|

   | Licznik:

Władysław Marek Kolasa

   


INFORMACJE - ur. 05.07.1968 r. w Tomaszowie Lubelskim. Studia: fizyka - Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1989-1990); nast. bibliotekoznawstwo i informacja naukowa - Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie (dyplom 1995); nast. podyplomowe na kierunku informatyka - Katedra Metod Komputerowych Akademii Pedagogicznej w Krakowie (dyplom 2000). Praca naukowa: doktor nauk humanistycznych o specjalności historia  literatury polskiej (dyplom 2002) na podstawie rozprawy "Prasa krakowska 1989-1998. Przemiany rynku i funkcji kulturalnej" [... >>]; doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii (Uniwersytet Wrocławski 2014). Praca zawodowa: Huta im. T. Sendzimira w Krakowie (1986-1989); Instytut Nauk o Informacji (od 1996; aktualnie na stanowisku profesora ... >>); Studium Dziennikarskie UP (od 2003; wykładowca); Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie (od 2003, informatyk ... >>); Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (2006-2013; wykładowca).  Praca społeczna: Polska Akademia Nauk - Członek Komisji Prasoznawczej; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Członek Zarządu Komisji Automatyzacji SBP i in. 

ZAINTERESOWANIA
  - medioznawstwo: prasa współczesna; bibliografia prasy; teoria mediów; informatyka: bazy danych; Internet; sieci komputerowe; bibliotekarstwo: systemy biblioteczne; zagadnienia wymiany danych; standardy; języki formalne, biblioteki cyfrowe; inne: współczesna literatura i kultura, historia, nowe media, Cracoviana. 

PUBLIKACJE I WDROŻENIA
- książki: Prasa krakowska w dekadzie przemian 1989-1998. Kraków : AP,  2004 [... >>]; Polska bibliografia prasoznawcza 1996-2001. Kraków : PAN, 2005 [... >>]; Katalog małopolskich mediów lokalnych i regionalnych 2005. Kraków : WBP, 2005 [...>>]; Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku) : naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009. Kraków : UP, 2014. prace redakcyjne: Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku : historia, teoria, zjawiska. Kraków : WBP, 2007; cykle: "Bibliografia publikacji o prasie" (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 na łamach "Rocznika Historii Prasy Polskiej" / PAN) [...>>]; raporty: "Polskie programy biblioteczne dla małych i średnich bibliotek publicznych : raport 2002" [... >>], "Polskie systemy biblioteczne dla małych i średnich bibliotek publicznych : suplement 2004" [...>>]; "Systemy dla bibliotek szkolnych i kryteria ich oceny"  [2005]; Systemy dla bibliotek publicznych i kryteria ich ewaluacji - raport 2006/2007 [...>>], ponad 90 rozpraw i szkiców na temat prasy, mediów, bibliografii i bibliotekarstwa [... >>] oraz kilkunastu projektów i wdrożeń, m. in. Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej [...>>], Fidk@ra Małopolskiego [...>>] i innych [ ...>>].

| Inne źródła informacji: Nauka PolskaProfil PBN, Google Scholar


| Motto: "Nil est in homine bona mente melius"
| Moja "kraina lat dziecinnych" (1968-1982)    |
Moja wyszukiwarka (szuka w moich serwisach) |  Moje G+ Władysław Marek Kolasa |

© Kraków 2002, 2003, 2004, 2005, 2006